Chemia budowlana

Chemia budowlana

Uniwersalny grunt BG 90


Zmniejsza nasiąkliwość, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków pod wszelkiego rodzaju farby akrylowe.

  Jest to środek do gruntowania:
 • porowatych i chłonnych podłoży betonowych,
 • tynków gipsowych, cementowych, cementowo- wapiennych,
 • płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych.
  Przygotowanie podłoża:
 • Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, resztek olejów i tłuszczów.
  Sposób użycia:
 • Grunt nanosić przy użyciu pędzla lub szczotki dobrze wcierając w podłoże. Zabieg gruntowania przy bardzo chłonnym podłożu należy powtórzyć.
  Opakowania:
 • 2kg, 5 kg.
Super grunt BG 91 - koncentrat


Zmniejsza nasiąkliwość, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków pod wszelkiego rodzaju farby akrylowe.

  Jest to środek do gruntowania:
 • porowatych i chłonnych podłoży betonowych,
 • tynków gipsowych, cementowych, cementowo- wapiennych,
 • płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych.
  Przygotowanie podłoża:
 • Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, resztek olejów i tłuszczów.
  Sposób użycia:
 • Grunt nanosić się w postaci rozcieńczonej z wodą 1:1 lub w postaci nierozcieńczonej przy użyciu pędzla lub szczotki dobrze wcierając w podłoże. Zabieg gruntowania przy bardzo chłonnym podłożu należy powtórzyć.
  Opakowania:
 • 2kg, 5 kg.
Masa szpachlowa SZCZELINKA


Do szpachlowania wszelkich podłoży betonowych, tynków cementowo-wapiennych, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych. Do stosowania wewnątrz budynków.

  Przygotowanie podłoża:
 • Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, resztek olejów i tłuszczów.
  Sposób użycia:
 • Szpachle nanosić na podłoże przy użyciu szpachelki. Czas wiązania jest zależny od temperatury, wilgotności i grubości nałożonej szpachli.
  Opakowania:
 • 1,5kg, 4 kg, 8 kg, 17,5 kg
Szkło wodne sodowe R-145


Przyśpiesza twardnienie i wiązanie zapraw szamotowych. Używany do zapraw murarskich, jako impregnat ogniochronny do drewna i tkanin, do sporządzania mas formierskich w odlewnictwie, jako wodouszczelniacz do betonu.

  Sposób użycia:
 • Do izolacji przed wilgocią należy element pomalować szkłem wodnym, dodawać do materiałów ogniotrwałych jako dodatek wiążący. Jest środkiem impregnującym, ognioodpornym. Dodawać do zapraw murarskich w ilości 0,5l na 50 kg.
  Opakowania:
 • 1L, 5L.
Fundusze Europejskie

Firma "Chematex" Spółka z o.o. realizuje projekt "Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wytworzenie i wprowadzenie do obrotu nowego produktu w postaci innowacyjnych kanałów kominkowych z betonu andaluzytowego mającego zastosowanie przy budowie piecokominków. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest fakt wykorzystywania podstawowych zasobów firmy jakimi są materiały ognioodporne otrzymywane z procesu kruszenia materiałów ogniotrwałych. Dotąd stanowiły one produkt finalny i były przeznaczone do sprzedaży a w tej chwili będą stanowiły surowiec niezbędny do uruchomienia własnej produkcji. Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji projektu pozwolą Spółce rozwinąć działalność i wejść z nowymi produktami na nowy rynek. Poprzez zakup nowych maszyn zwiększona zostanie wydajność i obniżą się koszty produkcji. Również zastosowana instalacja odpylania powietrza wpłynie na poprawę ochrony środowiska ale przede wszystkim poprawę warunków pracy. Wartość projektu ogółem wynosi 1 301 596,18 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 606 028,00 zł.