Kruszywa

CHEMATEX posiada w sprzedaży szeroki wybór kruszyw ogniotrwałych stosowanych jako surowiec w przemyśle ogniotrwałym. W naszej ofercie dostępne są kruszywa szamotowe, wysokoglinowe, mulitowe, andaluzytowi, korundowe, magnezytowe i cyrkonowe.

Nasze kruszywa dostępne są w różnych frakcjach m.in. 0-1, 1-3, 3-5. Rozmiar ziarna zależy od życzenia klienta. Towar pakowany w big bagi lub według życzenia klienta.

Kruszywa szamotowe

Al 35

Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2
35 55 2,4 max 1,4

Kruszywa szamotowe Al 35

Al 40

Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2
41,18 53,15 1,59 1,4

Kruszywa szamotowe Al 40

 

Kruszywa wysokoglinowe

Al 60

Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2
64,05 30,75 1,63 1,21

Kruszywa wysokoglinowe Al 60

Al 70

Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 ZrO2
73,9 23,66 0,42 0,77 < 0,10

Kruszywa wysokoglinowe Al 70

 

Kruszywa korundowe

Ko 80

Al2O3 Fe2O3 TiO2
83,55 0,34 0,13

Kruszywa korundowe Ko 80

Ko 90

Al2O3 SiO2 Fe2O3 ZrO2
94,5 0,82 < 0,10 < 0,10

Kruszywa korundowe Ko 90

 

Kruszywa magnezytowe

Mg 75

MgO Al2O3 Fe2O3 TiO2 ZrO2
74,9 4,96 7,07 0,10 0,15

Kruszywa magnezytowe Mg 75

Mg 95

MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3
96,36 0,79 < 0,10 0,13

Kruszywa magnezytowe Mg 95

 

Mg + Zr

MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 ZrO2
70,6 10,4 0,95 0,26 15,4

Kruszywa magnezytowe Mg + Zr

Mg + Cr

MgO Cr2O3 SiO2 Al2O3 Fe2O3
55 21 1,7 7 13

Kruszywa magnezytowe Mg + Cr

 

Kruszywa cyrkonowe

Zr 30

ZrO2 SiO2 Al2O3 MgO Na2O
30,2 14,5 50,1 0,3 3,8

Kruszywa cyrkonowe Zr 30

Zr 35

ZrO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O, Na2O
35,5 14,0 48,2 0,32 1,5

Zr 40

ZrO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O TiO2
42 12 46,0 0,24 1,4 0,1

Zr 92-95

ZrO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2
92,1 0,05 0,40 0,05 0,05 0,01 0,19
 
Fundusze Europejskie

Firma "Chematex" Spółka z o.o. realizuje projekt "Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wytworzenie i wprowadzenie do obrotu nowego produktu w postaci innowacyjnych kanałów kominkowych z betonu andaluzytowego mającego zastosowanie przy budowie piecokominków. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest fakt wykorzystywania podstawowych zasobów firmy jakimi są materiały ognioodporne otrzymywane z procesu kruszenia materiałów ogniotrwałych. Dotąd stanowiły one produkt finalny i były przeznaczone do sprzedaży a w tej chwili będą stanowiły surowiec niezbędny do uruchomienia własnej produkcji. Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji projektu pozwolą Spółce rozwinąć działalność i wejść z nowymi produktami na nowy rynek. Poprzez zakup nowych maszyn zwiększona zostanie wydajność i obniżą się koszty produkcji. Również zastosowana instalacja odpylania powietrza wpłynie na poprawę ochrony środowiska ale przede wszystkim poprawę warunków pracy. Wartość projektu ogółem wynosi 1 301 596,18 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 606 028,00 zł.